การจองสนามของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กติกาการจอง

 1. (สนามแบดมินตัน)เปิดให้จองเฉพาะบุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง* เท่านั้น ที่มีสิทธิ์จองสนามผ่านระบบออนไลน์  (บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบตารางการใช้สนามฯผ่านระบบออนไลน์และจองด้วยตัวเองที่สนามแบดมินตัน)

      2. จองใช้ติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

      3. เปิดให้จอง วันต่อวันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้จองล่วงหน้า

      4. กรณีจองออนไลน์ สระว่ายน้ำ และ ห้องออกกำลังกาย (MMi) สำเร็จ โปรดชำระค่าบริการ ณ จุดให้บริการ เท่านั้น

      5. กรณีจองออนไลน์ สนามแบดมินตัน และ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม  ผู้จองต้องโอนชำระเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินภายใน 15 นาที

                              (หากเกินกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์)

         5.1 ผู้จองต้องแสดงตัว พร้อมยืนยันตัวตนด้วย บัตรนักศึกษา / บุคลากร  อย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาที่จองไว้ เพื่อการตรวจสอบ

         5.2 หากจองสนามแบดมินตันและสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแล้วไม่แสดงตัว ภายใน 10 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้สนาม และจะไม่มีสิทธิ์จองสนาม เป็นเวลา 1 สัปดาห์

         5.3 สามารถยกเลิกการจองได้ โดยไม่ได้รับเงินคืน (หากท่านไม่สามารถมาใช้สนามตามที่จองไว้ได้ โปรดยกเลิกการจองโดยเร็วที่สุด เพื่อให้สมาชิกท่านอื่นสามารถเข้าใช้สนามได้)

                              (ยกเลิกการจอง โทร. 053-917-820-1)

        6. หากโอนเงินก่อนจะทำการจองใช้บริการสำเร็จ จะถือว่าไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติการใช้สนาม ซึ่งจะไม่ได้รับเงินคืน 

 

เวลาในการจองใช้บริการ

 สนามแบดมินตัน และ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม

 •    จันทร์ - ศุกร์ 10:00 - 20:00 น.
 •     เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13:00 - 20:00 น.

*** การจองสนาม จะสมบูรณ์ เมื่อศูนย์กีฬาฯ ยืนยันการชำระเงินและบันทึกลงในตารางการใช้สนามแล้ว เท่านั้น ***

สระว่ายน้ำ

 •    จันทร์ - ศุกร์ 9:45 - 18:00 น.

 •     เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 12:00 - 18:00 น.
 •     หากผู้จองไม่แสดงตัว ภายใน 15 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้สระว่ายน้ำ
The MFU Swimming Pool booking form starts accepting responses 
 • Mon-Fri 09:45 a.m. - 06:00 p.m.
 • Sat-Sun, Public holidays 12:00 p.m. - 6:00 p.m.
 • Show yourself in 15 minutes

ห้องออกกำลัง (MMi)

 •    จันทร์ - ศุกร์ 9:45 - 19:00 น.
 •     เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13:00 - 19:45 น.
 •     หากผู้จองไม่แสดงตัว ภายใน 15 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์การใช้ห้องออกกำลังกาย
The MFU Fitness Room booking form starts accepting responses
 • Mon-Fri 09:45 a.m. - 07:00 p.m.
 • Sat-Sun, Public holidays 1:00 p.m. - 7:45 p.m.
 • Show yourself in 15 minutes

 

อัตราค่าบริการ

สนามแบดมินตัน :

 1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : 80 บาท/ชั่วโมง
 2. บุคคลภายนอก : 120 บาท/ชั่วโมง

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม :

       1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : 200 – 300 บาท/ชั่วโมง

                (18.00 น. เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 300 บาท)

       2. บุคคลภายนอก : 400-600 บาท/ชั่วโมง

                (18.00  น. เป็นต้นไป ราคาชั่วโมงละ 600 บาท)

สระว่ายน้ำ:

 1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : 40 บาท/ครั้ง
 2. บุคคลภายนอก : 80 บาท/ครั้ง

ห้องออกกำลังกาย (MMi) :

 1. บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง : 30 บาท/ชั่วโมง
 2. บุคคลภายนอก : 50 บาท/ชั่วโมง

 

 หมายเหตุ

*บุคคลภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายถึง

            นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้บริหาร อดีตผู้บริหาร บุคลากร อดีตบุคลากร เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ และให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา/รหัสประจำตัวพนักงานเป็นหมายเลขสมาชิก

**หากมีบุคคลภายนอกมาใช้บริการร่วมกับบุคคลภายในให้ชำระตามอัตราค่าบริการ บุคคลภายนอก (เฉพาะสนามแบดมินตันและสนามฟุตบอลหญ้าเทียม)